Nominacja na prorektora UKSW ks. dra hab. Ryszarda Sadowskiego

W imieniu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego składamy gratulacje wiceprezesowi TNFS ks. dr hab. Ryszardowi Sadowskiemu SDB mianowania na stanowisko prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, życząc jeszcze więcej niż dotychczas determinacji, zapału, kreatywności, energii i dobrych osiągnięć.