HISTORIA TNFS

Inicjatywa powołania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS) została przedstawiona podczas dorocznego zebrania Redakcji “Seminare” w Popowie k. Serocka w dniu 18 czerwca 2006. Pomysł został życzliwie przyjęty przez zebranych, którzy wyznaczyli grupę roboczą mającą przygotować koncepcję Towarzystwa, projekt statutu oraz sprawdzić wymagania prawne w celu rejestracji Towarzystwa.

W skład zespołu roboczego weszli: ks. Stanisław Chrobak, ks. Jerzy Gocko, ks. Sylwester Jędrzejewski, ks. Kazimierz Misiaszek, ks. Ryszard Sadowski oraz ks. Henryk Stawniak. Po wstępnym etapie prac grupa robocza zebrała się w Łomiankach w dniu 23 kwietnia 2007 r. na spotkaniu, podczas którego zdecydowano, że najlepszą opcją będzie rejestracja TNFS w sądzie jako stowarzyszenia uznawanego w świetle prawa cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej. Przedyskutowano także projekt Statutu TNFS i zatwierdzono go do prezentacji podczas zebrania założycielskiego.

Inicjatywa powołania Towarzystwa spotkała się z życzliwością zarówno Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego – ks. Pascuala Cháveza, jak i Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polskich i Okręgu Wschodniego. Księża Inspektorzy podczas spotkania w Weržej (Słowenia) w dniu 7 maja 2007 r. poparli tę inicjatywę i wyrazili zgodę, by czasopismo “Seminare” (dotychczas wydawane przez Salezjańskie Inspektorie Polskie) stało się organem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

W dniach 8-9 czerwca 2007 r. w domu salezjańskim w Polanie w woj. podkarpackim odbyło się doroczne spotkanie Redakcji “Seminare” oraz spotkanie założycielskie, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, zatwierdzono jego Statut oraz wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komitet Założycielski, który został upoważniony do rejestracji Towarzystwa. Sąd wydał decyzję o zatwierdzeniu TNFS w dniu 23 października 2007 r.

Mamy nadzieję, że dynamiczne środowiska salezjańskie charakteryzujące się licznymi inicjatywami naukowo-wychowawczymi znajdą w Towarzystwie Naukowym Franciszka Salezego przestrzeń współpracy i wsparcie, które będą źródłem nowych, wspólnych przedsięwzięć.