WŁADZE TNFS

KADENCJA 2023-2028

Zarząd: 
 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. prof. uczelni Ryszard F. Sadowski
 • Sekretarz: Ks. dr hab. prof. uczelni Sylwester Jędrzejewski
 • Skarbnik: Ks. dr hab. prof. uczelni Mariusz Chamarczuk
 • Ks. dr hab. prof. uczelni Stanisław Chrobak
 • Ks. dr hab. prof. uczelni Zbigniew Łepko
 • Ks. dr hab. Peter Mlynarcik
Komisja Rewizyjna: 
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr hab. prof. uczelni Jan Niewęgłowski 
 • Ks. dr Mirosław Wierzbicki

KADENCJA 2017-2022

Zarząd: 
 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
 • Skarbnik: Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII
 • Ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW 
 • Ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko
Komisja Rewizyjna: 
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr hab.  Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Radosław Błaszczyk

KADENCJA 2007-2011

Zarząd:
 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Wiceprezes: Ks. prof. KUL dr hab. Jerzy Gocko
 • Sekretarz: Ks. dr Ryszard F. Sadowski
 • Skarbnik: Ks. dr Jan Niewęgłowski (2010-2011)
 • Skarbnik: Ks. dr Robert Bieleń (2007-2009)
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak
 • Ks. dr Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. dr Piotr Przesmycki
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący: Ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. dr Arkadiusz Domaszk
 • Ks. dr Dariusz Stępkowski
Komitet Założycielski:
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Ryszard Sadowski

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI (kliknij, aby rozwinąć)
 1. Paweł Barylak sdb
 2. Robert Bieleń sdb
 3. Mariusz Chamarczuk sdb
 4. Stanisław Chrobak sdb
 5. Arkadiusz Domaszk sdb
 6. Kazimierz Franczak sdb
 7. Jerzy Gocko sdb
 8. Wojciech Gretka sdb
 9. Kazimierz Gryżenia sdb
 10. Sylwester Jędrzejewski sdb
 11. Tadeusz Kołosowski sdb
 12. Jarosław Koral sdb
 13. Waldemar Łachut sdb
 14. Janusz Mączka sdb
 15. Kazimierz Misiaszek sdb
 16. Krzysztof Niegowski sdb
 17. Jan Niewęgłowski sdb
 18. Piotr Przesmycki sdb
 19. Ryszard Sadowski sdb
 20. Henryk Skorowski sdb
 21. Henryk Stawniak sdb