Program XVI Zjazdu TNFS we Fromborku

Lokalizacja: Hotel Kopernik, ul. Kościelna 2, Frombork

PROGRAM
Piątek, 17 maja 2024

godz. 1430        
Śladami Kopernika – program kulturalny (rozpoczęcie przed wejściem do hotelu)
–zwiedzanie katedry z przewodnikiem + prezentacja organów | Muzeum Kopernika
– wejście na wieżę Radziejowskiego | spacer po gotyckiej starówce

godz. 1830 
– kolacja i spotkanie integracyjne (hotel)

Sobota, 18 maja 2024

godz. 730
– Msza Święta w Katedrze Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
Przewodniczenie: ks. dr Krzysztof Niegowski SDB – Laureat Nagrody TNFS za rok 2024
Homilia: Ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski – dziekan i proboszcz katedry fromborskiej

godz. 830
– śniadanie

godz. 915
– rozpoczęcie XVI Zjazdu TNFS – prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB, Prezes TNFS
– wręczenie Nagrody PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII  
*** Laureat: ks. dr Krzysztof Niegowski SDB
*** Laudacja: ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski SDB

 KONFERENCJA NAUKOWA

„Młodzież w cyberprzestrzeni: szanse i zagrożenia”
Prowadzenie: dr Dariusz Wesołowski, prof. WSKM – dziekan Wydziału Administracji WSKM w Koninie

godz.   945-1015
asp. szt. Anna Depczyńska, specjalistka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie
– dr Diana Mościcka, Inspektor KSC Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności młodzieży

godz. 1015-1045
dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. UR: „(Nowe) media jako szansa”?

godz. 1045-1115
dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW:Cyberprzestrzeń – komunikacyjne zagrożenia i wyzwania dla młodzieży i rodziny.

  • dyskusja

 godz. 1130-1150
– przerwa na kawę

Dyskusja panelowa: Cyberprzestrzeń światem młodzieży

Prowadzenie: ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB – Uczelnia Korczaka w Warszawie

Dr Magdalena Kosche (teolog moralista, doktorat nt. teorii społeczeństwa sieci Manuela Castelsa) i dr Michał Kosche (teolog, personalista, branża IT) – głos rodziców, pedagogów i ekspertów w zakresie nowych mediów

mgr Jakub Szajkowski – ekspert w dziedzinie informatyki medialnej, nauczyciel informatyki w Szkole Salezjańskiej im. Dominika Savio w Koninie oraz w Liceum Ogólnokształcącym  im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. 

Maria Teresa Lebiedz – studentka I roku psychologii UPJPII w Krakowie oraz I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji społecznej UJ w Krakowie

Wojciech Piaskowski – student Politechniki Poznańskiej, Oratorium im. bł. Piątki Poznańskiej w Lądzie n. Wartą

godz. 1415
– Walne zebranie TNFS – prowadzenie ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB, prof. UKSW

godz. 1445
– obiad i zakończenie Zjazdu