RAPORT BRUNDTLAND

Konferencja odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. w gmachu Auditorium Maximum na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracji, której termin upływa 6 marca 2017 r. 

ORGANIZATORZY

Komitet  Organizacyjny  konferencji:

 • Leszek Drogosz (Biuro Infrastruktury m. st. Warszawy) 
 • dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju) 
 • ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW) 
 • ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW) 
 • dr Wojciech Szymalski (Instytut na rzecz Ekorozwoju)
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Patronat  Honorowy
Patronat  Medialny
Rada  Programowa  konferencji:
 • prof. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 • prof. Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) 
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski) 
 • dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski) 
 • prof. Zbigniew Karaczun (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 
 • prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ) 
 • prof. Maciej Nowicki (Minister Ochrony Środowiska 1991 i 2007-2010) 
 • prof. Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
 • prof. Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
KALENDARZ KONFERENCJI
 • 06.03.2017 – koniec okresu zgłaszania udziału w konferencji
 • 20.03.2017 – dostarczenie posterów do Autitorium Maximum w godz. 8.15-11.30 
 • 20.03.2017 – konferencja pt. Theoriapraxis  zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland
 • Jesień 2017 – publikacja monografii pt. Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.15-11.30 – Rejestracja
9.00 – Sesja plenarna (Aula Schumana)

 • Wystąpienia gości honorowych
 • Referat wprowadzający

11.00 – Przerwa kawowa
11.30 – Pierwsza sesja w 4 sekcjach tematycznych (4 x 6 = 24 referaty)

 • w każdej sekcji 6 referatów po (15 + 5 min.) + 30 min. na dyskusję = 2 godz. 30 min.

14.00 – Przerwa obiadowa  
14.30-15.00 – Sesja posterowa
15.00 – Druga sesja  w 4 sekcjach tematycznych (4 x 5 = 20 referatów)

 • w każdej sekcji 5 referatów po (15 + 5 min.) + 20 min. na dyskusję = 2 godz.

17.00-17.45 Sesja plenarna (Aula Schumana część “B”)

 • sprawozdania przewodniczących sekcji tematycznych
 • prezentacja apelu i jego przyjęcie

Oficjalne zamknięcie konferencji: prof. Anna Latawiec – dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program poszczególnych grup tematycznych Plik PDF
(wersja z 15.01.2017)

REJESTRACJA

Osoby pragnące wziąć udział w konferencji jako uczestnicy są zobowiązanie do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego.

WYMAGANIA REDAKCYJNE

Organizatorzy planują jesienią 2017 r. opublikować referaty, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów. Dla ułatwienia pracy redakcyjnej podajemy autorom wymagania edytorskie. 
Plik PDF

KONTAKT

E-mail:  raport.brundtland@gmail.com

 Adres  do  korespondencji  tradycyjnej:

Ks. dr hab. Ryszard  Sadowski, prof. UKSW
Wydział  Filozofii  Chrześcijańskiej  UKSW
budynek nr 23
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

DOJAZD

Konferencja odbędzie się w budynku Auditorium Maximum na Kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Kampus jest dobrze skomunikowany z całą stolicą. Dzieje się tak dzięki dogodnemu położeniu przy Wisłostradzie, oraz bliskości stacji metra i pętli autobusowo-tramwajowej „Młociny”. Poniżej zamieszczamy opis dojazdu.


Dojazd  KOMUNIKACJĄ  MIEJSKĄ

 • autobusem linii 181 z Pl. Wilsona do przystanku Żubrowa UKSW (kurs średnio, co 6-20 minut, przejazd ok. 25 min.).
 • autobusem linii 303 z Pl. Wilsona do przystanku Żubrowa UKSW (kurs co 30 min, przejazd trwa około 30 min. – autobus kursuje tylko w dni powszednie)
 • METREM do stacji Młociny (przejazd ze stacji Centrum trwa około 20 min), a następnie autobusem linii 114 do przystanku „Młociny UKSW” (przystanek końcowy – kurs co 5–10 min., czas przejazdu to ok. 7–10 min).

UWAGA! Szczegóły dojazdu do przystanków „Żubrowa UKSW” oraz „Młociny UKSW” sprawdź na stronie internetowej ZTM. Kliknij aby przenieść się na witrynę rozkładu jazdy ZTM

Dojazd  SAMOCHODEM

 • Dojazd własnym samochodem jest również niezwykle prosty. Kampus położony jest przy trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska (E7/S7). Aby dojechać do nas z Centrum Warszawy wystarczy wyjechać na Wisłostradę i kierować się na północ. Następnie należy skręcić w lewo, na drugich światłach za restauracją McDonald’s, na skrzyżowaniu z ulicą Wóycickiego. Po około 150 metrach należy skręcić w lewo, w bramę, na wprost budynku Auditorium Maximum UKSW.
PLAN  KAMPUSU  UKSW  PRZY UL.  WÓYCICKIEGO  1/3  W  WARSZAWIE