BIBLIOTEKA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO

TNFS publikuje pozycje książkowe, będące rezultatem badań prowadzonych przez członków Towarzystwa. W roku 2008 zapoczątkowano serię wydawniczą “Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego”.

Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB.

Dotychczas ukazały się:

TOM I BIBLIOTEKI TNFS:
JERZY GOCKO, RYSZARD F. SADOWSKI RED., WYCHOWANIE W SŁUŻBIE PRAW CZŁOWIEKA, TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO: WARSZAWA 2008, SS. 224 [ISBN: 978-83-61451-00-6]

TOM II BIBLIOTEKI TNFS:
RYSZARD F. SADOWSKI RED., MŁODZIEŻ W PRZESTRZENI WOLNOŚCI. W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI NA ZMIANY USTROJOWE PO ROKU 1989, TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO: WARSZAWA 2014, SS. 228 [ISBN: 978-83-61451-32-7].

TOM III BIBLIOTEKI TNFS:
JAN NIEWĘGŁOWSKI RED., MŁODZIEŻ I JEJ ŚWIAT. PRACA, EKOLOGIA, WYCHOWANIE, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA, TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO: WARSZAWA 2017, SS. 178 [ISBN: 978-83-61451-32-7].

TOM IV BIBLIOTEKI TNFS:
MIROSŁAW S. WIERZBICKI RED., RELIGIE A WYCHOWANIE DO DIALOGU. IDEE EDUKACYJNE, FILOZOFICZNO-ANTROPOLOGICZNE I TEOLOGICZNE, TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO: WARSZAWA 2018, SS. 205 [ISBN 978-83-61451-17-4 DOI: 10.21852/TNFS.2018.1].

TOM V BIBLIOTEKI TNFS:
RYSZARD F.  SADOWSKI RED., MŁODZIEŻ I JEJ ŚWIAT. KOŚCIÓŁ  I  OJCZYZNA, TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO: WARSZAWA 2020, SS. 185 [ISBN 978-83-61451-22-8 DOI: 10.21852/TNFS.2020.1].