Sprawozdania

2023
Sprawozdanie z działalności 2023: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2023: format PDF


2022
Sprawozdanie z działalności 2022: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2022: format PDF


2021
Sprawozdanie z działalności 2021: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2021: format PDF


2020
Sprawozdanie z działalności 2020: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2020: format PDF


2019
Sprawozdanie z działalności 2019: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2019: format PDF


2018
Sprawozdanie z działalności 2018: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2018: format PDF


2017
Sprawozdanie z działalności 2017: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2017: format PDF


2016
Sprawozdanie z działalności 2016: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2016: format PDF


2015
Sprawozdanie z działalności 2015: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2015: format PDF


2014
Sprawozdanie z działalności 2014: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2014 cz. 1: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2014 cz. 2: format PDF


2013
Sprawozdanie z działalności 2013: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2013 cz. 1: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2013 cz. 2: format PDF


2012
Sprawozdanie z działalności 2012: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2012 cz. 1: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2012 cz. 2: format PDF


2011
Sprawozdanie z działalności 2011: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2011 cz. 1: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2011 cz. 2: format PDF


2010
Sprawozdanie z działalności 2010: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2010: format PDF


2009
Sprawozdanie z działalności 2009: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2009: format PDF


2006-2008
Sprawozdanie z działalności 2006-2008: format PDF
Sprawozdanie finansowe 2007-2008: format PDF