XVI zjazd TNFS we Fromborku

W miniony weekend (17-18 maja 2024) odbył się XVI Zjazd TNFS we Fromborku. W programie był moment kulturalny „Śladami Kopernika”, zwiedzanie katedry z przewodnikiem, prezentacja organów, Muzeum
Kopernika, wejście na wieżę Radziejowskiego oraz spacer po gotyckiej starówce. W sobotę uczestnicy sprawowali Mszę Świętą w Katedrze Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku. Pod przewodnictwem ks. dr.
Krzysztofa Niegowskiego SDB – Laureata Nagrody TNFS za rok 2024.

Zjazd rozpoczął się prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB, Prezes TNFS – wręczając Nagrodę PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII ks. dr. Krzysztofowi Niegowskiemu SDB za długoletnią
pracę w TNFS oraz w „Seminare”. Laudację na cześć Laureata wygłosił ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski SDB.

Następnie rozpoczęła się Konferencja pt. „Młodzież w cyberprzestrzeni: szanse i zagrożenia”. Pierwszą część prowadził dr Dariusz Wesołowski, prof. WSKM – dziekan Wydziału Administracji WSKM w Koninie, a pierwszy referat pt. „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności młodzieży” – wygłosiły asp. szt. Anna Depczyńska, specjalistka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie oraz dr
Diana Mościcka, Inspektor KSC Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP. Kolejnym prelegentem był dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski, prof. UR przedstawiając refleksję nt. „(Nowe) media jako
szansa”? Pani dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW omówiła badania naukowe oraz zapoznała uczestników konferencji z tematem „Cyberprzestrzeń – komunikacyjne zagrożenia i wyzwania dla młodzieży i rodziny”. Po przerwie odbyła się dyskusja panelowa prowadzona przez ks. dr. Mirosława Wierzbickiego SDB – Uczelnia Korczaka w Warszawie. Ogólny temat debaty to „Cyberprzestrzeń światem młodzieży”. W panelu wystąpili: Dr Magdalena Kosche (teolog moralista, doktorat nt. teorii społeczeństwa sieci Manuela Castelsa) i dr Michał Kosche (teolog, personalista, branża IT) – głos rodziców, pedagogów i ekspertów w zakresie nowych mediów; mgr Jakub Szajkowski – ekspert w dziedzinie informatyki medialnej, nauczyciel informatyki w Szkole Salezjańskiej im. Dominika Savio w Koninie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu; Maria Teresa Lebiedz – studentka I roku psychologii UPJPII w Krakowie oraz I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji społecznej UJ w Krakowie; Wojciech Piaskowski – student Politechniki Poznańskiej, Oratorium im. bł. Piątki Poznańskiej w Lądzie n. Wartą.

Po obradach panelowych odbyło się Walne zebranie TNFS.